Finanţare

Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice | Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ueguvernos

 

În vederea extinderii ariei de activitate, Compania HD Networking a aplicat pentru accesarea de fonduri europene. Proiectul prin care am obţinut finanţarea este intitulat ,,Creşterea eficienţei la SC HD NETWORKING SRL prin achiziţionarea de echipamente tehnologice necesare prestării serviciilor specifice lucrărilor de construcţii”. Valoarea totală a acestuia a fost de 1.542.637,67 lei şi a avut o perioadă de implementare de 12 luni.

Scopul proiectului

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie DM 1.1, Operaţiunea a) Creşterea eficienţei SC HD NETWORKING SRL, prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje tehnologice eco-eficiente (bunuri tangibile), în vederea valorificării oportunităţilor de finanţare nerambursabile acordate IMM-urilor.

Obiectivul general
Creşterea competitivităţii economice a firmei SC HD NETWORKING SRL prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi prin reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale ţării – în principal, şi la nivelul Uniunii Europene, în general. Urmărim dezvoltarea activităţii societăţii şi creşterea eficienţei în finalizarea lucrărilor din domeniul serviciilor de proiectare, autorizare, execuţie şi implementare reţele de telecomunicaţii.

Obiectivul specific
Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a firmei SC HD NETWORKING SRL, precum şi creşterea competitivităţii acesteia prin valorificarea sectorului productiv realizând investiţii tangibile. De asemenea, în vederea creşterii competitivităţii, productivităţii şi a cifrei de afaceri a societăţii, precum şi a facilitării creării de noi locuri de muncă,  vizăm achiziţionarea de echipamente şi utilaje tehnologice performante.

Achiziţii realizate în cadrul proiectului:

→ Aparat măsură fibră optică;

→ Aparat sudură fibră optică;

→ Aparat pentru tăiat fibră optică;

→ Trusă scule fibră optică;

→ Generator 8 Kva;

→ Maşină de tăiat beton – asfalt;

→ Mai compactor;

→ Buldoexcavator;

→ Analizor cablu;

→ Utilaj de săpat şanţuri;

→ Foreză pneumatică;

→ Remorcă transport tamburi cabluri;

→ Echipament suflat fibră;

→ Motocompresor 10 m³/min.

Beneficiile obţinute de companie datorită implementării proiectului

Cu fondurile accesate, compania HD Networking a achiziţionat noi utilaje care completează lista mijloacelor fixe şi care asigură posibilitatea ca firma să presteze o gamă diversificată de servicii. În cele din urmă, acest proces va conduce la creşterea productivităţii şi a cifrei de afaceri.

Avantajele concurențiale obținute prin implementarea proiectului

Ca urmare a achiziționării de echipamente și utilaje performante, compania HD Networking are posibilitatea să se poziționeze strategic în raport cu principalii competitori din regiune care au același obiect de activitate. De asemenea, prin extinderea portofoliului de servicii oferite clienților, prin creșterea capacității de lucru și prin parcurgerea integrală a lucrărilor contractate (de la servicii de proiectare, autorizare, execuție și implementare, până la mentenanța rețelelor de telecomunicații), Compania HD Networking se diferențiază de celelalte firme de profil din regiune, identificându-se constant în preferințele clienților.

servicii-interior

 

Servicii de proiectare și autorizare rețele de telecomunicații

→ Studii şi soluţii de optimizare a reţelelor de telecomunicaţii;
→ Proiectare şi implementare sisteme de comunicaţii;
→ Obţinere autorizaţii pentru branşament curent electric;
→ Obţinere autorizaţii pentru construire reţele telecomunicaţii;
→ Documentare reţele telecomunicaţii folosind MapInfo și NMS.

 

Servicii de execuţie reţele de telecomunicații

→ Instalare reţele fibră optică;
→ Instalare şi configurare echipamente telecomunicaţii;
→ Proiectare şi construcţie piloni pentru telefonie mobilă;
→ Cablare structurată.

 

Servicii de implementare reţele de telecomunicații
→ Testarea şi comisionarea circuitului de fibră optică instalat;
→ Dispecerizarea şi mentenanţa reţelelor de telecomunicaţii.

 

Fluxul tehnologic

În urma implementării planului de investiţii, fluxul tehnologic – de realizare a lucrărilor de construcţii în domeniul proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii – nu a suferit modificări semnificative. Serviciile au fost prestate în condiții de eficacitate și eficiență superioare performanțelor atinse anterior de companie.

Fluxul operațional înglobează aceleași etape în ceea ce privește desfășurarea activităților:

- Identificarea clientului;

- Punerea la dispoziția clientului a unei oferte de preț (negociabilă);

- Execuția propriu-zisă a lucrărilor;

- Încasarea contravalorii contractului încheiat;

- Menținerea parteneriatului cu clientul și după finalizarea lucrărilor.

 

Beneficiile obținute de compania HD Networking datorită implementării proiectului co-finanțat sunt diverse și semnificative. În primul rând, calitatea serviciilor pe care le oferim a crescut deoarece am achiziționat, cu fondurile accesate, utilaje dintre cele mai performante.

În al doilea rând, procesul lucrativ a fost eficientizat, micșorându-se simțitor intervalul de timp necesar pentru finalizarea proiectelor. Datorită echipamentelor de ultimă generație pe care le deținem și a numărului satisfăcător de utilaje, avem posibilitatea să desfășurăm în condiții optime mai multe lucrări simultan, respectând cu strictețe termenele de finalizare.