Carieră

Compania HD Networking vă oferă oportunitatea să deveniți parte a echipei noastre. Ne puteți trimite CV-ul la adresa office@hdnet.ro

Linior

Descrierea sarcinilor aferente postului:

• Efectuarea lucrărilor de instalare cabluri fibră optică aerian şi subteran;
• Intervenţii la reţeaua de fibră optică existentă;
• Întocmirea şi semnarea documentelor de acceptanţă.

 

Cerinţe loc de muncă:
• Experienţă pe o poziţie similară;
• Cunoştinţe de bază în utilizarea computerului: e-mail, internet, Microsoft Office;
• Capacitate de lucru în echipă şi încadrare în termenele impuse;
• Apt pentru lucrul la înălţime.

 

Constituie avantaje:
• Permis de conducere categoria B;
• Atestat de alpinist utilitar.

 

Joctor FO
Descrierea sarcinilor aferente postului:
• Site Visite pentru identificare soluţii trasee FO (fibră optică) noi;
• Participarea la lucrări de instalare cabluri fibră optică aerian şi subteran;
• Intervenţii la reţeaua de fibră optică existentă;
• Joncţionare şi măsurători cabluri FO în baza diagramelor de joncţionare ale reţelei FO;
• Instalare echipamente (MC, Switch) FO clienţi, pregătire documente pentru acceptanţă lucrări.

 

Cerinţe loc de muncă:
• Experienţă pe o poziţie similară;
• Cunoştinte tehnice joncţionare fibre optice, realizare măsurători pe fibre optice cu reflectometru (OTDR), interpretare măsurători, interpretare diagrame de joncţionare fibre optice;
• Cunoştinte de configurare a unui link optic end-to-end, analiza bugetului optic al unui link pe baza măsurătorilor cu sursa laser şi power meter;
• Cunoştinţe minimale în utilizarea computerului: e-mail, internet;
• Capacitate de lucru în echipă şi încadrare în termenele impuse;
• Apt pentru lucrul la înălţime;
• Disponibilitate la program prelungit (deplasări în toată zona Moldovei).

Constituie avantaje:
• Cunoştinte elementare de limbă engleză;
• Permis de conducere categoria B;
• Atestat de alpinist utilitar;
• Cunoştinţe configurare echipamente Cisco/Huawei: switch, router;

 

Tehnician Telecomunicaţii

Descrierea sarcinilor aferente postului:
• Efectuarea vizitelor tehnice;
• Participarea la lucrări de instalare cabluri fibră optică aerian şi subteran;
• Intervenţii la reţeaua de fibră optică existentă;
• Instalarea şi configurarea echipamentelor telecom (mediaconvertoare, switch-uri, routere);
• Efectuarea testelor de calitate a serviciilor după finalizarea instalării;
• Întocmirea şi semnarea documentelor de acceptanţă;
• Documentarea lucrărilor în baze de date (OptiX, MapInfo, Remedy).

 

Cerinţe loc de muncă:
• Experienţă pe o poziţie similară;
• Cunoştinţe medii în utilizarea computerului: e-mail, internet, Microsoft Office, OptiX, MapInfo, Remedy;
• Cunoştinţe configurare echipamente Cisco/Huawei: switch, router;
• Capacitate de lucru în echipă şi încadrare în termenele impuse;
• Apt pentru lucrul la înălţime.

 

Constituie avantaje:
• Cunoştinţe tehnice joncţionare fibre optice, realizare măsurători pe fibre optice cu reflectometru (OTDR), interpretare măsurători, interpretare diagrame de joncţionare fibre optice;
• Cunoştinţe – nivel intermediar de limbă engleză;
• Permis de conducere categoria B;
• Atestat de alpinist utilitar.

organigrama